ایزو پروپیل پالمیتات

 

اسید سالسیلیک یا سالیسیلیک اسید

 

سدیم لوریل سولفات رشته ای و پودری

 

بوتیل دی گلایکول

 

نونیل فنول اتوکسیله 10 و 6 و 40  مول 

 

آب اکسیژنه 35 و 50 درصد

گروه بازرگانی رایان

Contact With US

Adress: Saadat Abad ST,Sarv , Negin Bullding, 98 number,4 level,29

TEL: 3-22144680-021-22--02122345521

Mobile:  ۰۹۱۲۲۷۸۸۰۰۴- ۰۹۱۲۳۹۹۱۶۹۸- ۰۹۱۲۵۰۳۵۵۳۸