رنگ سنج (Colorimeter) يک وسيله الكتريكی است كه غلظت تركيبات مختلف را در محلول‌های رنگی اندازه گيری می‌كند. دستگاه رنگ سنج Klett Biocolorimeter در دهه 1930 ابداع شد.

 

 

يک رنگ سنج از فيلترهايی به منظور توليد نور در يک طول موج ويژه بر اساس نوع محلول مورد اندازه گيری استفاده می‌كند. نور رنگی پس از عبور از داخل نمونه و ميزان جذب آن توسط نمونه ، اندازه گيری شده كه به ابزوربنس موسوم است. ابزوربنس طبق قانون بير-لامبرت ، مستقيماً متناسب با غلظت رنگ محلول است. رنگ سنج می‌تواند ميزان ابزوربنس را به طور قابل اعتمادی در محدوده صفر تا 7/0 اندازه گيری كند.

کمپانی LOVIBOND  یکی از کمپانی های بسیار قدیمی و با تجربه در تولید تجهیزات بسیار دقیق اندازه گیری میزان رنگ در این مواد مختلف میباشد .


دستگاهLOVIBOND AF710-3

يك دستگاه opticy از طرف انجمن شيمي دانان روغن امريكايي (AOCS) مي باشد كه براي طبقه بندي رنگ هاي روغن و مواد غذايي به كار مي رود. در اين دستگاه رنگ به وسيله مقايسه بين نور عبوري از بين يك ستون از روغن يا عبور از يك سري شيشه قرمز و زرد كاليبره شده، تعيين مي شود. كه بر طبق مقياس رنگ AOCS-TINTOMETER مي باشد.
شيشه ها داراي رنگ هاي گوناگوني هستند تا زماني كه تطبيق رنگ براي نور عبوري از بين روغن و اين رنگ ها (زرد و قرمز) پيدا شود.متعلقات فراهم آمده:
اين دستگاه  مجهز به يك دست كامل از شيشه هاي رنگي AOCS-TINTOMETER، دو لوله شيشه اي براي نمونه و يك فيلتر شيشه رنگي كاليبره شده براي تست منظم جهت تطبيق، مي باشد.

متعلقات يدكي و انتخابي
• يك جفت تيوب (لوله) شيشه اي براي احتياجات AOCS
• لامپ هالوژن تنگستن 12V , 20W
• سيني چكه
• لوله جهت جايگزيني و تعويض

 

 

تحلیل گر رنگ TA4  ساخت کمپانی LOVIBOND

توليد جديدي از رنگ سنج ON-LINE
كمپاني Tintometer بالغ بر 120 سال است كه با سيستم هاي اندازه گيري رنگي و محصولات طراحي شده ابتكاري براي صنايعي كه رنگ به عنوان يك فاكتور مهم در كيفيت محصولات مي باشد، سروكار دارد. توسعه يافته ترين  اين موارد، دستگاه تحليلگر(آناليزور) رنگي on-line TA4 مي باشد كه يك سيستم طراحي شده براي تحليل هاي متوالي زمان واقعي رنگ در بين يك فرايند توليد  مانند تصفيه خانه نفت خام و يا روغن خوراكي مي باشد.
دستگاه TA4 on-line يك سيستم اسپكتروفتومتريك با دقت بالايي است كه مي تواند جهت اندازه گيري غلظت هاي تشكيل دهنده جهت پيشيابي  مسير جسم آلوده و تضمين كيفيت به كار رود. به علاوه نتايج تحليل مي توانند از كنترل فرايند اتوماتيك فيد بك بگيرند. تحليل هاي زمان واقعي، تاخير نتايج تحصيلي را حذف مي كند. ديگر مزايايي كه كيفيت محصول را بهبود مي دهد، در كاربرد شيمي بهينه، حذف خطاهاي انساني و كاهش هزينه هاي محصول مي باشد.
دستگاه TA4 on-line مي تواند با 4 نقطه اندازه گيري بين المللي سيستم هاي همكاري رنگي مانند CIELab  و مقياس هاي رنگ هاي ويژه صنعتي با استاندارد هاي AOCS, DGF, ISO , ASTM كنترل شود. پارامتر هاي وابسته به عنوان بتا كروتن و غلظت/سبزي كلروفيل مي تواند به طور هم زمان نتيجه گرفته شود. سيستم TA4on-line انتقال دهنده نوار نازكي از نور را جهت نگهداري تجهيزات و تركيبات از فرايند هاي محيطي  به كار مي برد.

 

 

 

دستگاه COLORPOD LOVIBOND  جهت اندازه گیری رنگ عسل

 

كمپاني TINTOMETER نور سنج(Photometer) جديدي براي تحليل واحد رنگ PFUND معرفي كرده است. Color Pod Lovibond بر مبناي تكنولوژي آزمايش شده اي است كه براي آزمايش آب سال ها به كار رفته است.  واحد هاي رنگ  Pfund‌به طور سنتي براي رنگ سنجي عسل وبر اساس مقايسه با   استاندارد هاي شيشه اي  قالب ريزي شده است. اين امر ممكن است در بين كاربران مختلف نتايج متفاوتي را منجر شود.
دستگاه color pod براي تشخيص رنگ  عسل به آساني و با دقت در صنعت  بكار برده مي شود.
دستگاه به صورت پرتابل و فشرده جهت اندازه گيري درجا و به موقع نيز به كار مي رود.
اندازه گيري با به كار بردن دو طول موج تنهاLED   نمايش داده مي شود. نور با طول موج 430nm و 530nm از ميان نمونه مورد تحليل عبور مي كند. نور عبوري به مقياس رنگ pfund و  يا دسته بندي عسل USDA‌مربوط مي شود. نمونه ها در لوله هاي پلاستيكي با  پهناي 10mm  چهار گوش با سطوح شفاف  اندازه گيري مي شوند..  اندازه گيري تنها 3 ثانيه جهت اجرا با نتيجه خروجي در مقياس mm Pfund Honey زمان مي برد

 

 

دستگاه رنگ سنج LOVIBOND مدل EBC  COLOR POD  مناسب برای اندازه گیری میزان رنگ ماءالشعیر و آبمیوه

دسته بندي اتوماتيك آبجو (ماءالشعير) و(آب ميوه)
مقياس رنگ EBC با تاسيس كارخانه هاي آبجو سازي و آبجوسازياستاندارد در  اروپا گسترش يافت.
EBC روش شناسايي براي طبقه بندي رنگ آبجو ها و محلول هاي كارامل مي باشد.
كمپاني Tintometer  يك دستگاه نورسنج براي تحليل واحد هاي رنگ EBC معرفي كرده است.
واحد هاي رنگ EBC به طور سنتي براي تشخيص استاندارد هاي شيشه مشتق شده اند.
بسياري از نمونه ها به دليل اينكه طيف نورييشان خيلي تيره و يا خيلي روشن است احتياج به مقياس رنگ EBC  دارند. اين امر منجر مي شود كه بين گزارش كاربران اختلاف ديده شود.
اندازه گيري ها بر طبق متد EBC براي رنگ ها اجرا مي شوند. نور به وسيله يك طول موج تكفام توسط LED توليد مي شود. نمونه ها در داخل لوله پلاستيكي 10mm اندازه گيري مي شوند كه  در محفظه اندازه گيري قرار داده مي شوند. اندازه گيري تنها 3 ثانيه جهت اجرا در طول موج nm 430 و واحد رنگ EBC  زمان مي برد.

 

 

 

  دستگاه رنگ سنج LOVIBOND مدل  Aqua Tint Lovibond دستگاه رنگ سنج اتوماتيك براي آب و فاضلاب

 

متعلقات لازم
• مقياس هاي رنگي
• نرم افزار
• سل هاي شيشه اي بصري 2*50 mm
• فيلتر جهت تطبيق شيشه كاليبره شده
• لامپ يدكي
• تجهيزات عملياتي

ترفيع مقياس رنگي
قابليت افزودن نسخه تجهيزات استاندارد مقياس هاي رنگ سنج را نيز داراست.

متعلقات انتخابي و يدكي
• لامپ 5 ولت PFX195
• محفظه نمونه جايگزيني
• نگهدارنده هاي استاندارد شيشه هاي اسپكتروفتومتر
• شيشه تاريك نمونه ) CIEشيشهW600/OG/10MM به همراه يك جداكننده 9MM)


ADMI (spectral & tristimulus filter methods)
Pt-Co/Hazen/APHA Units
X Y Z tristimulus values
x y Y chromaticity co-ordinates
CIE L*a*b* colour space
AE colour difference
Transmittance (full spectrum and at specified wavelengths)
Optical density (full spectrum and at specified wavelengths

 

دستگاه رنگ سنج انعكاسي RT100-200 دستي
1. دستگاه اسپكتروفتومتر RT100-200 دستي
اسپكتروفتومترهاي با نور كم و فشرده داده هاي با قابليت بازتاب اسپكترال را براي كنترل كيفيت رنگ سطحي به دست مي دهند.

 

دستگاه RT100 مركب از يك واحد طيف سنج دستي به همراه سر اندازه گيري جامع و كامل (45ْ و 0ْ هندسه اندازه گيري) جهت دقت اندازه گيري رنگي و كنترل كردن سطوح منظم است. دستگاه RT200 يك واحد طيف سنج مشابه دارد اما با يك رشته نوري (0ْ/0ْ هندسه اندازه گيري) براي اندازه گيري رنگ در مناطق كوچك منعطف است.
دستگاه هاي RT100,RT200 مركب از تكنولوژي اندازه گيري ميكروسكوپي با محاسبه قدرت كامپيوتر هاي شخصي(PC) مي باشد. واحد هاي طيف سنج در يك كامپيوتر استاندارد با نرم افزار دستگاه اندازه گيري رنگ RT LOVIBOND جهت عمليات و نمايش ، تحليل و برگشت داده ها نصب شده اند. نتايج مي توانند در يك ارزش انتخابي رنگي و اندازه گيري رنگ هاي متفاوت نمايش داده شوند. مقادير نسبي يك رنگ اصلي كه براي ايجاد رنگ هاي ديگر با هم تركيب مي شوند(X Y Z) CIE L* a* b*و CIE x y Yو CIE L' u' v' و CIE L* C* h*.
شاخص سفيد و شاخص زرد ، E, L*, a*, b*, C*, h تفاوت هاي رنگي شاخص هاي حلقوي ايجاد مي كنند.
نرم افزار ي كه در ويندوز 95/98 كار مي كند يك انتخاب از يك فضاي رنگي را نمايش مي دهد و اجازه مي دهد تا ارزش هاي مرجع را انتخاب و وارد كند و اندازه گيري چندگانه و تفاوت هاي رنگي را ميانگين مي گيرد. اين موارد سهولت كار را براي صدور داده ها به فايل ASCII و صدور داده ها مستقيماً به نرم افزار Excel را فراهم مي كند.
آدابتور براي مايعات، نيمه جامدات و پودرها
آدابتور هاي زير براي دستگاه RT100 اين امكان را فراهم مي كند تا جهت كنترل رنگ مايعات ، نيمه جامدات و پودرها با نصب يك نمونه ثابت به كار رود. به خصوص آنها نورهاي پيرامون را كه بر اندازه گيري تاثير مي گذارند بيرون نگه مي دارند و در عرض پهناي نمونه تعبيه مي شود كه ممكن است به ويژه زماني كه نمونه مات (نيمه شفاف) است اثر گذارد. جهت كنترل رنگ نمونه هاي مات استاندارد واحد طيف سنج مي تواند از آدابتور جدا شود.
آدابتور شيشه RT100( با سل هاي 10mm&20mm به همراه مرجع سفيد)
براي مايعات و نيمه جامدات و پودر هاي نيمه شفاف و مات مناسب است. دستگاه اندازه گيري RT100 در يك بدنه نوري

مستثنا نصب شده است كه در سل هاي 20mm يا 10mm با مرجع سفيد جايگذاري شده است.

 

مستثنا نصب شده است كه در سل هاي 20mm يا 10mm با مرجع سفيد جايگذاري شده است.
آدابتور لوله RT100 (با لوله و مرجع سفيد)
براي مايعات تيره، جامدات نيمه شفاف و پودر ها مناسب است. دستگاه اندازه گيري RT100 در يك قيف مستثناي رنگي كه در لوله هاي نمونه به كار مي روند نصب مي شوند.


2. اسپكتروفتومتر نيمه شفاف RT100
كنترل رنگ مايعات نيمه شفاف، نيمه جامدات و نمونه هاي مات
كنترل رنگي دسته اي يك شاخص كيفيتي مهم براي بسياري از محصولات نيمه شفاف به شمار مي آيد. چشم به راحتي تفاوت هاي رنگي را مي يابد و اگر دو نمونه از يك محصول مشابه تفاوت رنگ قابل ملاحظه اي داشته باشند، ممكن است مشتري درباره ضعف كيفيت به دليل ناسازگاري در رنگ قضاوت هاي نادرستي داشته باشد.
اسپكتروفتومتر هاي نيمه شفاف RT100 يك رنگ سنج مقايسه اي است كه داده هاي اسپكترال براي كنترل رنگ مايعات نيمه شفاف و نيمه جامدات به دست مي دهد. كه مركب از يك واحد اسپكتروفتومتريك با يك زاويه 45ْ /0ْميكس شده مي باشد. در يك قيف مستثناي نوري كه نمونه هاي نيمه شفاف در لوله جايگذاري شده اند نصب مي شوند. طراحي تاسيسات نمايش و اندازه گيري يك نمونه استاندارد شده كه داده هاي رنگي را ضمانت مي كند، قابل تكرار هستند.
• يك پهناي نمونه ويژه كه به عنوان يك نمونه نيمه شفاف كه بستگي به پهنايش دارد، بايد فيكس شود.
• يك محيط نمونه ثابت، يك خصيصه مهم است زيرا بسياري از نور ها از طيف سنج در بين نمونه عبور مي كنند.
• دفع نورهاي پيرامون كه در اندازه گيري اثر مي گذارند.
• براي كنترل رنگ نمونه هاي مات ، دستگاه طيف سنج مي تواند از قيف جدا شود.

 

دستگاه اسپكتروفتومتر نيمه شفاف RT100 مركب از تكنولوزي ميكرواسپكترومتر پيشرفته به همراه قدرت محاسبه در كامپيوتر شخصي PC است. دستگاه اسپكتروفتومتر به كامپيوتر شخصي به همراه نرم افزار نصب شده جهت عمليات و نمايش مجهز است. مقياس هاي رنگي پيشنهادي براي نمونه هاي نيمه شفاف CIE L*a*b* است هرچند كه نتايج مي تواند در ارزش هاي رنگي انتخابي و اندازه گيري رنگ هاي متفاوت نشان داده شوند. مقدار نسبي يك رنگ اصلي كه براي ايجاد رنگ هاي ديگر به كار مي رود(X Y Z) فضاي رنگي CIE L*a*b* و مختصات رنگي CIE x y Yو فضاي رنگي CIE L' u' v' و فضاي رنگي CIE L*C*h* و دلتا E و دلتا L* و دلتا a* و دلتا b* و دلتا C* و دلتا h* و تفاوت هاي رنگي و....

 

دستگاه رنگ سنج انعكاسي RT850i LOVIBOND


اندازه گيري عبور و بازتاب نور با انعطاف پذيري بالا
تكنولوژي پرتو تري
پيش نگاهي براي دقت و هدف اندازه گيري

دستگاه RT850i LOVIBOND يك اسپكتروفتومتر benchtop با عملكرد بالا است كه جهت دادن حقايق، اطلاعات اندازه گيري دقيق رنگ در رنج محصولاتي كه با نرم افزار on color استفاده مي شوند، طراحي شده است. اگر برنامه هاي رنگي را نصب مي كنيد، دستگاه RT850i پهناي گوناگوني از اندازه هاي نمونه ها، شكل ها، تاروپودها و سطوح كدري را پيشنهاد مي كند و بيشترين تطبيق اندازه گيري رنگي را به دست مي دهد.

محفظه اندازه گيري عبور دسترسي آسان و قابليت انعطاف بالا
اين تجهيز يك محفظه عبور عريض براي تطبيق دادن نمونه هاي بزرگ تر دارد كه شامل نگهدارنده هاي متفاوت نمونه و لوله ها است. به علاوه قادر به اندازه گيري عبور كلي و مستقيم نيز مي باشد. مادامي كه با پلاستيك هاي شفاف، شيشه، رنگ ها ، نفت خام و يا ديگر مايعات كار مي كنيد، به آساني شفافيت و دقت اندازه گيري را از عبور و جذب نور بدون صرف تنظيم زمان، ملاحظه مي كنيد


فيلترهاي روشن سازي با دستيابي قابليت انعطاف پذيري بالا
فيلترهاي محروم از UV (400nm) در دستگاه RT850i استاندارد شده اند. تصفيه عدم وجود UV وجود مواد فلئورسنت را تشخيص مي دهند. و اجازه كاليبره كردن محتواي UV‌را فراهم مي كنند.

نگهدارنده نمونه هاي چند بعدي جهت تسهيلات
نگهدارنده نمونه ها شماري از خصيصه هاي هوشمند را جهت راحت تر كردن كارتان پيشنهاد مي كند.
Dampening action(فعاليت نمدار) فعاليت هاي كنترل شده نمونه و تجهيز را محافظت مي كند.
Hinged sample door(در نمونه مفصلي) پيشنمايي از موقعيت نمونه را در پورت قادر مي سازد.
Defent level (سطح عايق) به شما اين امكان را مي دهد تا نگهدارنده را در صورت لزوم به صورت باز نگه داريد

محافظهاي دروني و بيروني و پيشگيري از آلايندهگي هاي پر هزينه
تجهيزات با پيشگيري از آلاينده ها ساخته شده اند. يك صفحه شيشه هاي خالص اپتيكالي لامپ را از صدمه ديدن محفوظ مي دارد.

پيكر بندي تجهيزات تعريف شده توسط كاربر
نرم افزار OnColor هم داراي تضمين كيفيت و هم داراي ساختمان رنگي ، تمامي توابع دستگاه RT850i را كنترل مي كند. بنابراين نيازي به keypad تجهيزات جهت انجام فعل و انفعالات داخلي نمي باشد. نرم افزار اين امكان را به كاربر مي دهد تا تجهيزاتي را كه بارها از آن استفاده مي كند را ذخيره و نگهداري كند. اين ذخيره زماني اجازه مي دهد تا نمونه ها را تحت تنظيمات مختلف اندازه گيري كنيد.

بسته كاوشگر RT ( RT Explorer Package) LOVIBOND

سيستم قابل انعطاف مديريت رنگ با هزينه كم

اسپكتروفتومتر RT700 LOVIBOND, RT500 LOVIBOND
نرم افزار OnColor
گواهي كاليبراسيون و PC
كنترل فرايند رنگ آميزي حين حركت
ذخيره داده ها در اسپكتروفتومتر هاي قابل حمل و نقل
قابليت دانلود كردن نرم افزار OnColor
كنترل مستقيم با كابل RS232


اندازه گيري رنگ با عملكرد بالا
اسپكتروفتومتر پرتابل با مشخصه بالا جهت محافظت هاي محيطي با مشخصه بالا فراهم آمده است.
قابليت تكرار : 0.1 max rDelta*ab
محيط اندازه گيري: 8mm
كره مختصات يا 0ْ/45ْ
منبع نور: تنگستن پر شده از گاز

پارامتر هاي رنگي

CIE illuminants A, C, D65, D55, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, U30, U50
CIE standard observers: 2 degrees;/10 degrees;
Colour Space/Colour difference scales CIE L*a*b*, CIE L*C*h, CMC, L*u*v*, DIN 99, HUNTER Lab, CIE 94, XYZ/Yxy, FMC2, CIE 2000, Audi, GEPQS
Spectral graphs 10 nm + 20 nm interval
Munsell notation, 43 industry specific indices, 21 delta indices
555 shade sorting

7. بسته كاوشگر RT ( RT Explorer Package) LOVIBOND
سيستم قابل انعطاف مديريت رنگ با هزينه كم
اسپكتروفتومتر RT850i LOVIBOND
شامل نرم افزار OnColor
شامل گواهي كاليبراسيون و PC
اندازه گيري رنگي با عملكرد بالا
اسپكتروفتومتر پرتابل با مشخصه بالا جهت محافظت هاي محيطي با مشخصه بالا فراهم آمده است.
قابليت تكرار : 0.03 rE*ab average
محيط روشن سازي: 6.0 mm, 10.0 mm & 25.0 mm
ابعاد : sphere d/8º
منبع نور: لامپ زنون
اندازه گيري بازگشتي و عبوري
پارامتر هاي رنگي
CIE illuminants A, C, D65, D55, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, U30, U50
CIE standard observers: 2 degrees;/10 degrees;
Colour Space/Colour difference scales CIE L*a*b*, CIE L*C*h, CMC, L*u*v*
DIN 99, HUNTER Lab, CIE 94, XYZ/Yxy, FMC2, CIE 2000, Audi, GEPQS
Spectral graphs 10 nm + 20 nm interval
Munsell notation, 43 industry specific indices, 21 delta indices
555 shade sorting

 

 

دستگاه رنگ سنج مدل F ساخت کمپانی Tintometer

دستگاه مدل F يك رنگ سنج opticy چند بعدي براي اندازه گيري رنگ نمونه ها در نوع واحد هاي رنگي Lovibond است.كاربر به طور همزمان رنگ نوري را كه از بين نمونه عبور مي كند با نمونه عبوري از سري فيلتر هاي شيشه اي رنگي در سه رنگ اصلي، قرمز و آبي . زرد مقايسه مي كند. اين اسلايد ها تا زماني كه رنگ بصري براي نور پيدا شود تنظيم مي شوند. مدل F در دو نسخه جهت مواجه شدن با ملزومات و كاربرد هاي مختلف در دسترس است.

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه هاي رنگ سنج اتوماتيك مدل PFX995-PFX950-PFX880

يك سري از رنگ سنج هاي اسپكتورفتومتريك با دقت بالا براي اندازه گيري رنگ نمونه ها مانند روغن هاي خوراكي ، مواد غذايي چرب ، روغن هاي معدني ، سوخت ها ، در صنايع شيمي و پتروشيمي و محلول هاي شكر هستند. محدوده اين تجهيزات انتخابي منعطف براي بالغ بر 20 مقياس رنگي را عرضه مي كند.

 

ترفيع هاي مقياس رنگ
ترفيع هاي مقياس رنگي يك انعطافي را جهت ملزومات منحصر به فرد براي مقياس هاي رنگ هاي اضافي فراهم مي كند. در زير مقياس هاي رنگي به هر كدام از نسخه هاي PFX995/PFX950/PFX880 هم در زمان خريد و هم در تاريخي بعد از آن مي تواند افزوده شود.

 

 

 

 

AOCS-Tintometer® Colour
ASTM Color
Chlorophyll A & B and beta carotene
European Pharmacopoeia (includes automatic selection of colour series)
FAC Colour
Gardner Colour
Iodine Colour
Klett Colour (blue filter KS-42)
Pt-Co/Hazen/APHA Colour
Saybolt Colour
US Pharmacopoeia

 

 

رنگ سنج اتوماتيك LOVIBOND PFX195

دستگاه رنگ سنج PFX195 يك دستگاه صنعتي با 9 مدل است كه در هر بخش آن شامل مقياس هاي رنگي استاندارد مي باشد. نتايج نيز در انواع داده هاي طيفي و ارزش هاي CIE نمايش داده مي شود.

 

Acid Wash Colour (ASTM D848)
ASTM Colour
Chinese Pharmacopoeia(كتاب دستور داروسازي چيني )
Gardner Colour
Hess-Ives Colour Units
Klett Colour (blue filter KS-42); تنها در صورتي كه با دستگاه سفارش داده شود قابل دسترس است
Pt-Co/Hazen/APHA Colour
Rosin, US Naval Stores
Saybolt Colour
Yellowness Index
CIE L*C*h

تنوع در مقياس رنگ
تنوع در مقياس رنگ، انعطاف پذيري جهت مواجه با مقياس هاي رنگي اضافه شده مورد نياز را فراهم مي كند. ممكن است مقياس هاي رنگي ديگري نيز در هر نسخه PFX195 استاندارد اضافه شود.
نرم افزار ويندوز براي ضبط داده ها در PC
هر نسخه از دستگاه PFX195 به نرم افزار ويندوز مجهز است كه اين امكان را فراهم مي كند تا داده ها به طور خودكار در كامپيوتر قرار گيرند و نصب شوند. همچنين امكان كنترل از راه دور را نيز فراهم مي كند.
متعلقات معمول
نگهدارنده براي شيشه هاي دستگاه اسپكتروفتومتر استاندارد
جهت درخواست مشتريان محترم براي استفاده از دستگاه PFX195 با استاندارد، سل هاي اسپكتروفتومتر ميكرو و نيمه ميكرو يك سل هلدر اختياري قابل دسترس است.كه اين امر براي اطمينان حاصل كردن از اين است كه دسته پرتو موازي در سل باقي مي ماند و حركت نمي كند. سل هاي ميكرو يا نيمه ميكرو ديواره سياه دارند و مي توان اطمينان حاصل كرد كه نور هاي هرز در آن اثر نمي كند. نگهدارنده سل (CELL HOLDER) جهت نگهداري سل براي موقعيت صحيح سل، طراحي شده است. بنابراين پرتو نوري كه از محفظه اندازه گيري عبور مي كند اختلال ايجاد نمي كند.
آدابتور براي لوله هاي 10.65MM
دستگاه LOVIBOND PFX195، لوله هاي با قطر 10.65MM را نيز جهت استفاده از مقياس هاي رنگي كه طول پهناي 10MM دارند را مي پذيرد.
آدابتور براي لوله هاي 33MM
دستگاه LOVIBOND PFX195 جهت نگهداري مقياس رنگ ASTM نمونه هايي با قطر لوله 33MM نيز به كار مي رود.
نمونه هاي شيشه تاريك براي مقدار CIE
اين امكان براي دستگاه رنگ سنج PFX195 وجود دارد كه نمونه اشباع شده را اندازه گيري كند و اين امكان را فراهم مي كند تا با عبور نور بتوان پهناي كوتاه سل را مشاهده كرد. نمونه شيشه تاريك، يك پهناي 1MM دارد(كه يك سل 10MM به همراه شيشه جداگانه9MM به كار مي رود.)
طرز كار (رويه) پيشنهادي براي اندازه گيري نمونه صفر كردن آن است( با دادن يك L*a*b به اندازه 100) و اين نمونه را به عنوان مرجع ذخيره كنيد. نمونه هاي محصول از عنوان مرجع آن (نقطه سفيد) خوانده مي شود.
از امكانات ديگر رقيق سازي استاندارد جهت اندازه گيري نمونه در شيشه با پهناي بلندتر است.

 

 

 

 

رنگ سنج مدل NC45 ساخت کمپانی tintometer انگلستان

 

*NEW* NC45, Non-Contact
رنگ سنج جدید مدل NC45 محصول جدید کمپانی TINTOMETER انگلستان با طراحی جئومتر 0/45
و طراحی ویژه خاص خود مناسب برای رنگ سنجی طیف گسترده ای از مواد که در حالت طبیعی بدلیل حالت فیزیکی
خاص و یا بدلیل حالت شیمیایی خاص (به عنوان مثال : موادی که نباید تحت تماس قرار بگیرند مانند برخی مایعات و چسبها) بسیار مناسب می باشد
طیف گسترده ای از مقیاس های رنگی یه دلیل ویژگیهای اپتیکی این دستگاه قابلیت اندازه گیری بوده و در صنایع مختلف یه صورت گسترده
جهت استفاده مناسب می باشد

کاربردها
مواد چسبناک صنایع رنگ مواد غذایی و نوشدنیها ، لوازم خانکی ، صنایع قند ، مواد دارویی و آرایشی و ...


مقیاسهای رنگی COLOR SCALES
CIE 94, CIE L* u* v* Colour Space,
CIE L*a*b, CIELAB (L*C*h),
CMC Tolerancing, Whiteness Index
(ASTM E 313), xyY chromaticity co-ordinates,
XYZ tristimulus values, Yellowness Index (ASTM E 313), Delta E*
colour difference, Miscommunication of Colour Data, Spectral data

 

 

رنگ سنج هاي انعكاسي روميزي RT600 , RT700 LOVIBOND

اندازه گيري پيشرفته رنگ در آزمايشگاه، كارخانه و يا صحرا
- تجهيزات روميزي و مقايسه اي كم وزن
- پراكنده/ كره 8 يا 0/ مقياس اپتيكال 45
- بزرگ، آسان جهت خواندن گرافيكي و نمايش LCD
- اندازه گيري قوي رنگي و كدري
- باطري قابل شارژ براي استفاده
سري هاي RT600 , RT700 چند بعدي ، اسپكتروفتومترهاي benchtop براي دادن حقايق و اطلاعات اندازه گيري دقيق رنگ در محدوده محصولات طراحي شده اند. كه اندازه گيري هاي متفاوت و قطعي را در سيستم رنگ سنج CIE XYZ,CIE Yxy, CIE L*a*b*,Hanter Lab, CIE L*C*h*, CMC, CIE94 سفيدي و زردي ASTM E313-98 ، تشكيل حلقه و DIN6172

طراحي ناهموار ، ارگونوميكي(فاكتورهاي انساني) و فشرده
سري هاي دستگاه هاي RT600,RT700 تجهيزات فشرده به همراه يك جاي كامپيوتر بسيار كوچك كه در اكثريت محيط توليدات به كار مي روند بدون آنكه فضاي زيادي را اشغال كنند. نگهدارنده نمونه اجازه مي دهد تا يك پيش نگاهي به نمونه داشته باشيم ولي مي تواند براي اندازه گيري هاي خيلي بزرگ برداشته شود. صفحه كاليبره سفيد در نگهدارنده نمونه ساخته شده است. هيچ مرجع كاليبره مشكي نياز نيست.

بدون خرابی
مشخصات

Measuring geometry RT600: 0º/ 45º;
RT700: diffuse/8º sphere
Spectral response 400 - 700 nm
Bandwidth 20 nm measured; 20 nm output
Repeatability RT600 & 700: DeltaE*ab = 0.1 on white reference
Measurement range 0 - 200% reflectance
Measurement area 8 mm
Measurement time Approximately 4 seconds
Light Source Gas-filled tungsten lamp
Interface Interface to OnColorTM Software via
patented bi-directional RS232, 300 - 57600 baud
Lamp Life Approx. 500,000 measurements
Power 115/230 VAC, 50 - 60 Hz
Dimensions Height 12.7 cm, width 14.6 cm,
length 22.9 cm
Weight 8.0lb
Control Rear of unit
Communication RS-232 serial interface
Insallation rating FCC Class A, UK listed, CSA certified, Installation type Cat 11 CE
Environment Operating: 10 degrees;C to 40 degrees;C
Storage -20 dgerees;C to 50 degrees;C
Relative humidity 85%
Inter-instrument
agreement 0.3 DeltaE*ab avg BCRA series II tile set

متعلقات فراهم آمده
استاندارد هاي كاليبره شده، عمليات دستي، آداپتور AC
كد براي سفارش
406000 RT600
407000 RT700
نرم افزار رنگي 400590
نرم افزار اضافه رنگي 400610

5. دستگاه اسپكتروفتومتر RT850i LOVIBOND
- اندازه گيري عبور و بازتاب نور با انعطاف پذيري بالا
- تكنولوژي پرتو تري
- پيش نگاهي براي دقت و هدف اندازه گيري

 

 

سيستم اندازه گيري و سنجش كمپراتور LOVIBOND 2000

 

سيستم كمپراتور 2000 به اپراتور اين امكان را مي دهد تا به طور بصري يك نمونه را به وسيله فيلتر هاي شيشه اي رنگي مدرج در يك محدوده مناسب تطبيق دهد.

 

اجزاي سيستم
• وسايل كمپراتور جهت حمل فيلتر هاي شيشه اي و نمونه با هم جهت تطبيق دادن به كار مي رود.

  • واحد روشنايي كه به منظور اطمينان حاصل كردن از شرايط ثابت مشاهده جهت تطبيق رنگ به كار مي رود.

• ديسك طبقه بندي رنگي كه شامل يك سري از فيلتر هاي شيشه اي است.
• ظرف نمونه براي طول مسير مورد نياز

 

گروه بازرگانی رایان

با ما در ارتباط باشید

  آدرس: تهران، سعادت آباد، سرو غربی، ساختمان نگین سرو، شماره ۹۸ طبقه ۴ واحد ۲۹

تلفن: 22144680  - 22144681 -  22144682  - 22144683  - 22345521

فکس: 22131019

تلفن همراه:  ۰۹۱۲۲۷۸۸۰۰۴  -  ۰۹۱۲۳۹۹۱۶۹۸  -  ۰۹۱۲۵۰۳۵۵۳۸

آدرس ایمیل: info@rsp-group.com    n.bolghari@rsp-group.com    rsp_group@yahoo.com